Cenník

Vstupné:

  •  vstupné: deti,študenti, dôchodcovia 1,50 €, dospelí 2,00 €
  • zvýšené vstupné počas šermiarskych vystúpení, počas podujatia Staň sa rytierom: 2,00 € bez mince
  • spoločná vstupenka (2 dospelí + 2 deti; max. 4 deti): 5,00 €
  • júl - august: počas kultúrnych podujatí:  dospelí / 2,00 €, deti / 1,50 €
  • spoločná vstupenka (2 dospelí + 2 deti; max. 4 deti): 6,00 €
  • skupinová zľava nad 30 osôb - 10%

Každý návštevník  dostane ku vstupenke 1 ľubovniansky zlatý (hodnota 0,50 € - dá sa použiť len ako platidlo určené  pre disciplíny - jazda na koni, streľba z kuše, streľba z luku)

Koncoročné školské výlety

máj-jún:
1 - dňový: 3 € / dieťa - zahŕňa prehliadku Domu ľubovnianskeho mešťana a návštevu vojenského tábora
1 - dňový: 5 € / dieťa - zahŕňa prehliadku Domu ľubovnianskeho mešťana, návštevu vojenského tábora a ľubovnianskeho hradu
1 - dňový: 6 € / dieťa- zahŕňa prehliadku Domu ľubovnianskeho mešťana, návštevu vojenského tábora, ľubovnianskeho hradu a skanzenu
2 - dňový: 23 € / dieťa - bližšie informácie na stránke www.marmon.sk v sekcii ponuka pre školy a skupiny
3 - dňový: 34 € / dieťa - bližšie informácie na stránke www.marmon.sk v sekcii ponuka pre školy a skupiny    

Ubytovanie v stredovekých stanoch: 5 € / 1 noc / osoba
                                                                 4 € / viac nocí / osoba                          

© 2018 | Marmon, spol. s r. o. | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!