Program animacyjny

Średniowieczny styl życia w obozie namówi Was abyście wypróbowali historyczne dyscypliny sportowe, jak strzelanie z łuku, kuszy, rzut siekierą “szwajcarką“, jazdę konno, ale też możliwość strzału z działa albo największej działającej katapulty na Słowacji. Nie tylko broń i maszyny wojskowe kuszą w średniowiecznym obozie wojskowym. W lipcu i sierpniu zaprezentują się Wam szermierze  z całej Słowacji. Wystąpienia w tych miesiącach odbywają się 3 x dziennie przez cały tydzień. Zręczni rzemieślnicy ukażą Wam stare rzemiosła tradycyjne, jak kowalstwo, garncarstwo, tkactwo. Dla dzieci przygotowane są drabinki zrobione z lin albo drewna oraz huśtawki i średniowieczny tenis.
 W ciągu całego roku w obozie organizowane sa różne imprezy rozrywkowe: grupowe bitwy średniowieczne, stylowe biesiady, wystąpienia szermierzy i grup muzycznych, palenie ogni świętojańskich z tancerkami tańca brzucha, palenie Marzanny, ...

© 2020 | Marmon, spol. s r. o. | Mapa serwisu | Valid HTML 5! Valid CSS 3!