Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Východoslovenská energetika 26.3.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodatok č.1 21.3.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb
Zmluva o zabezpečení činnosti poskytovateľa...
LIVONEC SK, s.r.o. 4812137   
Detail Zmluva MK 3976/2018/3.2 21.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva... MK SR 00165182   
Detail Zmluva 02/2017 8.6.2017 založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hosp. zvierat Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035   
Detail Zmluva 01/2017 30.5.2017 poskytnutie dotácie - kultúrne poukazy Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182   
© 2020 | Marmon, spol. s r. o. | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!