O nás

MARMON, s.r.o.

Názov spoločnosti:    Marmon, s.r.o
Rok založenia:            2006
Konateľ/riaditeľ:         Pavol Kocurko

Sídlo firmy:  Námestie sv. Mikuláša č.21, Stará Ľubovňa
Telefón:       052 4321713 
WEB:           www.marmon.sk
EMAIL:        marmon@staralubovna.sk

Fakturačné údaje
IČO:
  36515469
IČ DPH: SK2022157907
Bankové spojenie: VÚB banka, č.účtu IBAN: SK32 0200 0000 0021 4855 9459

Agentúra Marmon je mestskou agentúrou cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. V správe agentúry je Informačné centrum s predajňou suvenírov, mestské múzeum Dom ľubovnianskeho mešťana a Stredoveký tábor. Okrem iného agentúra organizuje rôzne kultúrne a zábavné podujatia. Medzi každoročné podujatia konajúce sa v Stredovekom tábore patria – Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny so zaujímavým programom v historizujúcom štýle, rytiersky turnaj na koňoch a Divadelné popoludnia venované deťom. Počas leta je v Stredovekom tábore lákadlom stála šermiarska scéna, ale taktiež možnosť pozrieť si niekoľko druhov bažantov a domáce zvieratá, vyskúšať jazdu na koni, streľbu z luku a kuše, lanový park. Tábor počas celého leta slúži aj deťom, ktoré do jeho areálu chodia prežiť letné detské tábory.

Dom ľubovnianskeho mešťana ponúka doplnenie prehliadky životnej úrovne ľudí v minulosti, kde popri expozícii hradu a skanzenu ponúka ukážku života strednej meštianskej vrstvy. Okrem toho sa v priestoroch domu konajú príležitostné podujatia komornejšieho charakteru, usporadúvajú sa výstavy...

 

Naši partneri

201704121216570.visitspislogo201704121204160.s-etmi
201704121239400.fortlandia201704121211000.plagat-01-480x254
© 2024 | Marmon, spol. s r. o. | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!