O nás

MARMON, s.r.o.

Názov spoločnosti: Marmon, s.r.o
Rok založenia: 2006
Konateľ/riaditeľ: Pavol Kocurko

Sídlo firmy: Námestie sv. Mikuláša č.21, Stará Ľubovňa
Telefón:  052 4321713 
Fax:  052 4321713 
WEB: www.marmon.sk
EMAIL: marmon@staralubovna.sk

Fakturačné údaje
IČO:
  36515469
IČ DPH: SK2022157907
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Obchodná č.2, 064 01 Stará Ľubovňa; č.účtu: 2148559459/0200

Agentúra Marmon je mestskou agentúrou cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. V správe agentúry je Turistické informačné centrum, mestské múzeum Dom ľubovnianskeho mešťana a Stredoveký vojenský tábor. Okrem iného agentúra organizuje rôzne kultúrne a zábavné podujatia a reprezentuje mesto a okolie na veľtrhoch cestovného ruchu.  Medzi každoročné podujatia konajúce sa v Stredovekom vojenskom tábore patria – Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny so zaujímavým programom v historizujúcom štýle, Svätojánska noc, hudobný festival MUSE FEST a Divadelné popoludnia venované deťom.
Počas leta je v Stredovekom vojenskom tábore lákadlom stála šermiarska scéna, ale taktiež možnosť pozrieť si niekoľko druhov bažantov a domáce zvieratá, vyskúšať jazdu na koni, streľbu z luku a kuše, lanový park. Tábor počas celého leta slúži predovšetkým stovkám detí, ktoré do jeho areálu chodia prežiť letné detské tábory. Dom ľubovnianskeho mešťana ponúka doplnenie prehliadky životnej úrovne ľudí v minulosti, kde popri expozícii hradu a skanzenu ponúka ukážku života strednej meštianskej vrstvy. Okrem toho sa v priestoroch domu konajú príležitostné podujatia komornejšieho charakteru, usporadúvajú sa výstavy...

Okrem toho organizuje, alebo spoluorganizuje výstavy v galérii mesta a pôsobí v oblasti regionálneho rozvoja, kde vypracováva žiadosti o granty z fondov EÚ a zároveň sa venuje projektovému manažmentu pri ich implementácii.

Naši partneri

© 2020 | Marmon, spol. s r. o. | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3!